Beslisnota bij Kamerbrief toezichtarrangement Autoriteit Persoonsgegevens bij Belastingdienst

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief toezichtarrangement Autoriteit Persoonsgegevens bij Belastingdienst