Beslisnota bij Kamerbrief voortgang project Vervanging Close-in Weapon System (CIWS)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang project Vervanging Close-in Weapon System (CIWS)