Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel over prostitutie, drugs en vechtpartijen op middelbare scholen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel over prostitutie, drugs en vechtpartijen op middelbare scholen