Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Opiumwet 1960 BES

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Opiumwet 1960 BES