Besluit kwaliteitsafspraken Universiteit voor Humanistiek

Minister Van Engelshoven besluit positief over het plan van Universiteit voor Humanistiek voor de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs.