Geen beroep in cassatie 'Aanslagtermijn, bewijs verleend uitstel'

Toelichting van 28 mei 2020, nr. 2020-0000098443, op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Den Haag van 28 april 2020, nrs. 19/00511 tot en met 19/00515, ECLI:NL:GHDHA:2020:881.