Besluit op aanvraag aanbodkanaal NPO Kennis

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft op 24 september 2020 een besluit genomen op de aanvraag van de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) om het nieuwe aanbodkanaal NPO Kennis te mogen verspreiden.2

Definitief besluit op aanvraag aanbodkanaal NPO Kennis (PDF | 11 pagina's| 139 kB)

Advies Commissariaat voor de Media over aanvraag NPO (PDF | 8 pagina's| 4,3 MB)

Advies Raad voor Cultuur over aanvraag NPO (PDF | 4 pagina's| 1,2 MB)

Analyse Autoriteit Consument en Markt van marktimpact NPO Kennis (PDF | 11 pagina's| 5,4 MB)

Kennisgeving besluit NPO Kennis

Het besluit bevat de:

  • goedkeuring voor de verspreiding van NPO Kennis;
  • instemming met de beëindiging van de aanbodkanalen NPO3 Extra, bnn.nl en vara.nl

Op 14 oktober is in de Staatscourant kennisgegeven van de zakelijke inhoud van het besluit. Het besluit wordt ook toegezonden aan de belanghebbenden die bij het ministerie bekend zijn, onder wie de NPO als aanvrager.

Beroep instellen tegen besluit NPO Kennis

Een belanghebbende kan tegen het besluit beroep instellen bij:

Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Het beroepsschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit op de hiervoor vermelde wijze ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd.

Adviezen over aanvraag aanbodkanaal NPO Kennis

Verschillende organisaties hebben de minister geadviseerd over de aanvraag van de NPO:

  • het Commissariaat voor de Media;
  • de Raad voor Cultuur;
  • de Autoriteit Consument en Markt.

De adviezen zijn hierboven te downloaden.

NPO Kennis in begrotingen NPO

De aanvraag van de NPO van het aanbodkanaal NPO Kennis staat in bijlage 2 van de NPO-begrotingen voor 2019 en 2020.