Toelichting intrekking cassatieberoep over gebruik informatie OM uit Hong Kong

Toelichting van 28 oktober 2020, nr. 2020-0000202377, op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof ‘s-Hertogenbosch van 23 juli 2020, nr. 17/00214, (ECLI:NL:GH:SHE:2020:2351).

Toelichting intrekking cassatieberoep over gebruik informatie OM uit Hong Kong (PDF | 2 pagina's | 91 kB)