Instemming met aanwijzing N.V. Rendo als netbeheerder voor elektriciteit en gas

Voor een aanwijzing van een netbeheerder voor elektriciteit en gas is de instemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat vereist.

De instemming met de aanwijzing van N.V. Rendo met ingang van 1 december 2020, is per brief afgegeven.