Besluit over het herziende plan kwaliteitsafspraken De Vrije Universiteit Amsterdam

Minister van Engelshoven stuurt het besluit ten aanzien van het plan van De Vrije Universiteit Amsterdam voor de kwaliteitsbekostiging.