Toelichting intrekking cassatieberoep: Formeel belastingrecht: vertrouwensbeginsel

Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 25 juli 2022, nr. 2022-0000012776, tegen de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 19 mei 2022, nrs. 21/01135 en 21/01136, ECLI:NL:GHSHE:2022:1893.