Toelichting intrekking cassatieberoep erfbelasting: ongehuwd samenwonenden, partnervrijstelling

Toelichting op het intrekken van het beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 12 juli 2022, nummer 21/00852, ECLI:NL:GHARL:2022:5910.

Toelichting intrekking cassatieberoep erfbelasting: ongehuwd samenwonenden, partnervrijstelling (PDF | 1 pagina | 49 kB)