Ontwerp Wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen

Het besluit wijzigt het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Het gaat om de verzegeling van de afvoerleiding van een toilet op een pleziervaartuig.

Ontwerp Wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen (PDF | 32 pagina's | 667 kB)