Toelichting intrekking cassatieberoep loonheffingen: premie WW uitzendovereenkomsten met of zonder uitzendbeding

Toelichting op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 20 december 2022, nummers 21/01740 en 21/01741, ECLI:NL:GHAMS:2022:3699.

Toelichting intrekking cassatieberoep loonheffingen: premie WW uitzendovereenkomsten met of zonder uitzendbeding (PDF | 2 pagina's | 50 kB)