Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met aanpassing van het saneringskader

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Toegelaten Instellingen 2015 (BTIV) in verband met de aanpassing van het saneringskader.

Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met aanpassing van het saneringskader (PDF | 17 pagina's | 199 kB)