Toelichting intrekking cassatieberoep inkomstenbelasting: : berekening belastingrente bij terugdraaien achterwaartse verliesverrekening

Toelichting van 1 maart 2023, nr. 2023-0000034445, op het intrekken van het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 augustus 2022, nrs. 21/00155 en 21/00156, ECLI:NL:GHARL:2022:7191.