Toelichting intrekking cassatieberoep inkomstenbelasting: IB/PVV Correctiebeleid

Toelichting van 16 mei 2023, nr. 2023-0000117174, op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraken van Hof Amsterdam van 21 maart 2023, nrs. 22/00552, 22/00553 en 22/00326, ECLI:NL:GHAMS:2023:809, 810 en 775.

Toelichting intrekking cassatieberoep inkomstenbelasting: IB/PVV Correctiebeleid