Toelichting intrekking cassatieberoep omzetbelasting: bewijsvoering aftrek omzetbelasting

Toelichting van 31 mei 2023, nr. 2023-0000126674, op niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 13 april 2023, nr. 22/00572, ECLI:NL:GHDHA:2023:778.

Toelichting intrekking cassatieberoep omzetbelasting: bewijsvoering aftrek omzetbelasting