Toelichting intrekking cassatieberoep aanschafbelasting (bpm): taxatiemethode

Toelichting op het intrekken van het pro forma beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 12 april 2023, nr. 22/00823.

Toelichting intrekking cassatieberoep aanschafbelasting (bpm): taxatiemethode