Toelichting intrekking cassatieberoep omzetbelasting: contributies vereniging motoreigenaren en btw

Toelichting op het intrekken van het pro forma beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 20 april 2023, nr. BK-22/00923.

Toelichting intrekking cassatieberoep omzetbelasting: contributies vereniging motoreigenaren en btw