Toelichting intrekking cassatieberoep IB, stamrechtuitkering, verdragsverklaring

Toelichting van 4 maart 2024, nr. 2024-00000192657, op het intrekken van het beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Den Haag van 7 november 2023, nr. 23/00020, ECLI:NL:GHDHA:2023:2727.