Toelichting op niet instellen cassatieberoep bij berekenen ouderenkorting vrijgesteld pensioen Europese Investeringsbank niet meenemen

Toelichting van 23 mei 2024, nr. 2024-0000245555, op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 9 april 2024, nrs. 23/440 en 23/441.

Toelichting op niet instellen cassatieberoep bij berekenen ouderenkorting vrijgesteld pensioen Europese Investeringsbank niet meenemen