Advies commissie Vennootschapsrecht inzake Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Advies van de Commissie vennootschapsrecht inzake Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.