Aanbiedingsbrief bij Doorlichtingsrapport Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)/ Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

De doorlichting van BPR is door de directie Begrotingszaken van het ministerie van Financiƫn in samenwerking met de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerd en kort geleden afgerond. In deze brief worden de gezamenlijke aanbevelingen kenbaar gemaakt.