Brief over aangepaste graaddagenvergelijking gasjaar 2019/2020

Brief van Gasunie Transport Services aan minister Wiebes over aangepaste graaddagenvergelijking gasjaar 2019/2020.

Brief over aangepaste graaddagenvergelijking gasjaar 2019/2020 (PDF | 2 pagina's | 2,3 MB)