Brief over beoordeling gevolgen aanpassing graaddagenformule gasjaar 2019-2020

Brief van SODM aan minister Wiebes over de beoordeling van de gevolgen aanpassing graaddagenformule gasjaar 2019-2020 op de veiligheid van de gaswinning in Groningen.

Brief over beoordeling gevolgen aanpassing graaddagenformule gasjaar 2019-2020 (PDF | 2 pagina's | 590 kB)