Brief van het CvTE - Aangenomen motie over herkansingen certificaat-kandidaten vso en vavo

Afschrift van de brief met de reactie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) op de motie van de Tweede Kamer die verzoekt om de aankomende 2 jaar te zorgen voor 2 mogelijkheden tot herkansing voor deelcertificaatkandidaten.

Brief van het CvTE - Aangenomen motie over herkansingen certificaat-kandidaten vso en vavo (PDF | 2 pagina's | 432 kB)