Afschrift brief over verdere versnelling sluiting Groningenveld mogelijk

Brief van Gasunie Transport Services (GTS) over de mogelijkheid van verdere versnelling van de sluiting van het Groningenveld, door versnelde ombouw in Belgie en de verwachte omschakeling van Grijpskerk van een H-gasopslag naar L-gas.