Afschrift brief Aanwijzing handhaving paragraaf 4.8 Arbeidstijdenbesluit vervoer

Afschrift van de brief van minister Van Nieuwenhuizen (IenW) met de aanwijzing die zij op 29 juni 2021 heeft gegeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De aanwijzing bevat het verzoek om niet te handhaven op een aantal artikelen uit het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) voor de Search and Rescue (SAR) helikopter operatie in Nederland.

Afschrift brief Aanwijzing handhaving paragraaf 4.8 Arbeidstijdenbesluit vervoer (PDF | 6 pagina's | 1,5 MB)