Afschrift brief aan schoolbesturen over de arbeidsmarkttoelage

Afschrift van de brief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) aan schoolbesturen over de bijzondere en aanvullende bekostiging voor arbeidsmarkttoelagen voor onderwijspersoneel.

Afschrift brief aan schoolbesturen over de arbeidsmarkttoelage (PDF | 3 pagina's | 232 kB)