Definitief BIT-advies Moderniseren Examens

Adviesrapport over de vernieuwing van de softwaresystemen waarmee de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de staatsexamens voortgezet onderwijs en examens Nederlands als tweede taal (NT2) administreert, aanmeldingen regelt, roostert, de uitslagen bepaalt en de resultaten vastlegt. 

Definitief BIT-advies Moderniseren Examens (PDF | 7 pagina's | 191 kB)