Afschrift brief stelsel medische rijgeschiktheid

Afschrift van de brief van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zij reageren op het discussiestuk over het voorkeurscenario voor optimalisatie van het stelsel voor medische rijgeschiktheid.

Afschrift brief stelsel medische rijgeschiktheid (PDF | 5 pagina's | 777 kB)