Afschrift brief CvTE Voorstel realisatie herkansingen deelcertificaatkandidaten Staatsexamens VO

Afschrit van de brief van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). In de brief doet het CvTE een voorstel voor structurele invoering van herkansingen voor voor deelcertificaatkandidaten van het staatsexamen voortgezet ondewijs (vo).

Afschrift brief CvTE Voorstel realisatie herkansingen deelcertificaatkandidaten Staatsexamens VO (PDF | 5 pagina's | 3,3 MB)