Afschrift reactie op uw brief aan Rijksoverheid

Afschrift van de brief van de Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief is een reactie op een burgerbrief over geurhinder door de veehouderij.

Afschrift reactie op uw brief aan Rijksoverheid (PDF | 2 pagina's | 234 kB)