Brief over beoordeling inventarisatie fiscale regelingen

Beoordeling van onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid, opgesteld op basis van evaluatie-uitkomsten voor de fiscale regelingen. De brief is van SEO Economisch Onderzoek.

Brief over beoordeling inventarisatie fiscale regelingen