Afschrift brief aan Koning van ontslagaanvraag kabinet

Minister-president Rutte biedt de Koning het ontslag aan van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen.

Afschrift brief aan Koning van ontslagaanvraag kabinet