Aanbiedingsbrief bij Totaalrapportage 'Motie van Nispen'

Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) stuurt het onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van de plaatsing van drugs onder de Opiumwet.

Aanbiedingsbrief bij Totaalrapportage 'Motie van Nispen'