Afschrift aanbiedingsbrief CBR inhaalslag examens eerste kwartaal 2024

Aanbiedingsbrief bij de rapportage 'corona-inhaalslag examens' van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) over het 1e kwartaal van 2024. De rapportage biedt inzicht in de aantallen afgenomen theorie-examens en praktijkexamens en rijtesten. Daarnaast gaat de rapportage in op de actuele reserveringstermijnen voor een praktijken theorie-examen en het slagingspercentage voor het praktijkexamen B.

Afschrift aanbiedingsbrief CBR inhaalslag examens eerste kwartaal 2024