Notificatieformulier verrichting en vestiging B

Formulier voor de kennisgeving van nieuwe eisen die onder artikel 16 van de dienstenrichtlijn vallen en die de lidstaten voornemens zijn aan in andere lidstaten gevestigde grensoverschrijdende dienstverrichters te stellen.