Specifieke regels arbeidstijden overige sectoren

Vragen en antwoorden over arbeidstijden bij audiovisuele producties, baggerwerkzaamheden, bioscopen, brandweer, brood- en banketbakkerij, defensie, horecabedrijf, inwonend huishoudelijk personeel, lokaalspoorwegen, niet-nautisch personeel, binnenvaart, podiumkunsten, schippersinternaten, schoonmaakbedrijf, sneeuw- en gladheidsbestrijding, tentoonstellingsbouw en scheepsreparatie en vrijwillige politie.

Specifieke regels arbeidstijden overige sectoren (PDF | 9 pagina's | 459 kB)

Gesproken versie