Meer bereiken

Over de aanleiding en de eerste ideeën voor de brede aanpak van MIRT-onderzoeken en verkenningen.

Meer bereiken (PDF | 32 pagina's | 990 kB)

Eerst staan we stil bij de ontwikkelingen en trends die hier aanleiding toe geven. Vervolgens wordt de beleidsmatige context geschetst. Ook beschrijven we de toepassing van de brede aanpak in de acht nieuwe MIRTonderzoeken waaraan het programma Meer Bereiken ondersteuning zal bieden. Tot slot gaan we in op de samenhang met gedeeltelijk parallel lopende programma’s, zoals de vernieuwing van het MIRT, het vervolgprogramma Beter Benutten, en de Topsector Logistiek.