Ons water in Nederland

In deze brochure leest u de hoofdlijnen en ambities uit het ontwerp voor het Nationaal Waterplan 2016-2021.

Gesproken versie