Tips voor juiste validatie GGZ 2017

Om te voorkomen dat een zorgverzekeraar uw declaratie afkeurt, kunt u deze voor verzending controleren via validatie. In dit document vindt u tips om extra werk voor en na validatie te verminderen.