Factsheet nadeelcompensatie Lelystad Airport

In deze brochure leest u wanneer u een verzoek om compensatie kunt indienen als u nadeel ondervindt van besluiten over Lelystad Airport.