Handreiking Verduurzaming MIRT

Deze handreiking geeft opdrachtgevers en projectmanagers aanknopingspunten en inhoudelijke handvatten om duurzaamheid in de opdracht van hun MIRT-project vorm te geven en winst te boeken op prioritaire thema's.

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Sinds najaar 2016 is duurzaamheid onderdeel van alle nieuwe onderzoeken, verkenningen en planuitwerkingen binnen het MIRT.