Denkkader Brede Welvaart IenW

Het denkkader brede welvaart Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is geen vastgesteld beleidskader, maar een hulpmiddel om brede welvaart te concretiseren en te integreren in beleid en uitvoering.

Denkkader Brede Welvaart IenW (PDF | 1 pagina | 93 kB)

Instructie en invulkaart met hulpvragen om het denkkader optimaal te gebruiken (PDF | 1 pagina | 64 kB)