Uitleg passend onderwijs voor professionals

Elke school heeft de opdracht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. Om deze zorgplicht te kunnen waarmaken, werken schoolbesturen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De informatie op deze pagina is bedoeld voor professionals in het onderwijs. 

Helderheid rond passend onderwijs - Informatie voor leraren in het basisonderwijs (PDF | 72 pagina's | 7,4 MB)

Basisondersteuning in zes stappen - Informatie voor leraren in basisonderwijs en voortgezetonderwijs (PDF | 9 pagina's | 347 kB)

Leidraad voor opzetten van oudersteunpunten en jeugdsteunpunten - Informatie voor samenwerkingsverbanden (PDF | 27 pagina's | 576 kB)

Bij welk samenwerkingsverband vraagt de school een TLV aan? (PDF | 2 pagina's | 106 kB)

Leerlingenvervoer: informatie en praktische tips voor scholen (PDF | 15 pagina's | 139 kB)