Uitleg passend onderwijs voor ouders in andere talen

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig op school en soms onderwijs op een andere, speciale school. Dat heet passend onderwijs. De informatie op deze pagina in 6 talen is bedoeld om ouders wegwijs te maken in het passend onderwijs.

Brochures in het Engels

Tailored education in primary education - Information for parents (PDF | 32 pagina's | 715 kB)

Tailored eduction in secondary education - Information for parents (PDF | 39 pagina's | 776 kB)

Video's in 6 talen

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders (Engels)

*Music is playing in the background* Lisa appears. Lisa: Hello, I'm Lisa. My daughter receives tailored education. On-screen text: Lisa Tailored education Lisa: As a parent with a child getting tailored education, you'll have to deal with a lot. Various texts appear in the background behind Lisa. Lisa: I will try to explain some of it in this video. I'm aware it will be a lot of often difficult information. If you need more information after watching this video, apply to your child's school... or a parent and youth support centre for tailored education in your region. On-screen text: More information > At your child’s school > Parent and youth support centre for tailored education in your region > www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs Lisa: Tailored education information for parents On-screen text: Tailored education information for parents Lisa: Every child has a right to education, and so does yours. On-screen text: Does your child have > Dyslexia > Trouble concentrating > A visual, speech or hearing impairment > Intellectually gifted > Something else? Lisa: Is your child dyslexic or does it have trouble concentrating? Is it visually, speech- or hearing-impaired? Or is it intellectually gifted? Whatever the situation, your child too is entitled to education that's suited to them. This is referred to as 'tailored education'. On-screen text: Tailored education Lisa: Schools have to offer tailored education. It's their so-called 'duty of care'. On-screen text: Duty of care Lisa: This duty of care starts from the moment you register your child at the school. This could potentially be several weeks before your child's first schoolday. When you register your child at a school, you will be asked a lot of questions. The school uses your answers to ensure your child will be properly placed... and will receive the support it needs. The school can ask you permission to get information elsewhere. You're not obliged to answer every question or to give permission. Think about what you want. You can ask the school to provide more explanation. If you think your child needs extra help, let the school know when you register it. The school cannot refuse your child because of this. After the child has been registered the school has 6 to 10 weeks... to investigate what support your child needs, and whether it can provide it itself. If it can't, the school has to help you find another school that is able to provide it. You don't have to do this alone. Is your child already at school and does it need extra help or support... the school has a duty to provide this. It might draw up a plan for this. This is called a 'Developmental perspective’. On-screen text: Developmental perspective Lisa: This development plan has two elements: the follow-up profile and the practical part. On-screen text: Developmental perspective > Follow-up profile > Practical part Lisa: The follow-up profile describes what your child could do after it finishes this school. The practical part describes the help your child will receive. You and the school have to agree on this. You have the 'right of consent'. On-screen text: Right of consent Lisa: The school has to show you the content of their Developmental perspective. If the school is unable to help your child it declares itself 'incapable to act'. On-screen text: Incapable to act Lisa: But even then, the school retains its duty of care. It still has to help you find a school that is suited to your child's needs. This might be a school for either Special Education or Special primary education. On-screen text: Special primary education > For children with light learning difficulties > Smaller classes > Extra support > Children learn the same things as on a regular primary school Lisa: Special primary education is for children with light learning difficulties... such as concentration issues. Classes tend to be smaller and extra support is provided. Pupils learn the same things as on a regular primary school. On-screen text: Special education > For children with more severe learning problems > Behavioural problems > For children who have difficulty hearing, seeing or speaking Lisa: Special education is for children with more severe learning or behavioural problems... and children with a physical disability. Both Special education and Special primary education… require a so-called 'Declaration of admissibility’. On-screen text: Declaration of admissibility Lisa: For this, the school applies to the Samenwerkingsverband. On-screen text: Samenwerkingsverband Lisa: This is a partnership of schools that provide tailored education in your region. Without this statement a school cannot register your child. You can object to the partnership's decision on this if you don't agree with it. You can find more information on the website Onderwijsgeschillen.nl. On-screen text: www.onderwijsgeschillen.nl Lisa: Always discuss your child's transfer to or from special education with the school. Why does it feel your child needs to change schools, or why do you want this? Has everything been tried to help your child? Do you both agree on this step? If both parties can agree, it's very reassuring. I hope you have found my information helpful. On-screen text: More information > At your child’s school > Parents and youth support centre for tailored education in your region > www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs Lisa: For more information about appropriate education apply to your child's school... a support centre for tailored education in your region... or government website Rijksoverheid.nl. Ministry of Education, Culture and Science A Dutch government production A slide appears with: Logo of the Dutch government: Ministry of Education, Culture and Science Text: A Dutch government production   *Music plays in the background*

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders (Turks)

*Arka planda müzik çalınır* Lisa görünür Lisa: Merhaba, Ben Lisa. Kızım özel bir eğitim alıyor. Ekran yazısı: Lisa Özel eğitim Lisa: Çocuğu özel eğitim alan bir ebeveyn olarak birçok şeyle uğraşmak zorunda kalırsınız. Lisa’nın arkasında çeşitli yazılar görünür Lisa: Bu videoda bunların bir kısmını açıklamaya çalışacağım. Bu bilgilerin bazılarının çoğunlukla anlaşılmasının zor olacağının farkındayım. Bu videoyu izlemenize rağmen hâlâ daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa çocuğun okuluna... veya bölgenizdeki Özel Eğitim için ebeveyn ve gençlik destek merkezine başvurun. Ekran yazısı: Daha fazla bilgi için > Çocuğunuzun okulu > Bölgenizdeki Özel Eğitim için ebeveyn ve gençlik destek merkezi > www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs Lisa: Ebeveynler için Özel Eğitim bilgileri Ekran yazısı: Ebeveynler için Özel Eğitim bilgileri Lisa: Her çocuk gibi sizin çocuğunuzun da eğitim hakkı vardır. Ekran yazısı: Çocuğunuzda örneğin aşağıdaki sorunlardan biri mi var? > Disleksi > Konsantrasyonda zorluk > Görme, konuşma veya işitme engelli mi? > Zihinsel engelli mi? > Başka bir şey mi var? Lisa: Çocuğunuz disleksi mi veya konsantrasyonda zorluk mu yaşıyor? Görme, konuşma veya işitme engelli mi? Ya da zihinsel engelli mi? Her durumda çocuğunuz kendisine uygun bir eğitim alma hakkına sahiptir. Buna "özel eğitim" denir. Ekran yazısı: Özel eğitim Lisa: Okullar özel eğitim vermek zorundadır. Okullar bunu "yasal yükümlülük" olarak adlandırır. Ekran yazısı: Yasal yükümlülük Lisa: Bu yasal yükümlülük çocuğunuzu okula kaydettirdiğiniz andan itibaren başlar. Bu görev, muhtemelen çocuğunuzun okuldaki ilk gününden birkaç hafta önce başlayabilir. Çocuğunuzu okula kaydettirirken size birçok soru sorulur. Okul, çocuğunuzun doğru yerleştirilmesini ve ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için... yanıtlarınızı kullanır. Okul başka bir yerden bilgi almak için izninizi isteyebilir. Her soruya cevap vermek veya izin vermek zorunda değilsiniz. Ne istediğinizi düşünün. Okulun daha fazla açıklama yapmasını isteyebilirsiniz. Çocuğunuzun daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu... düşünüyorsanız bunu kayıt esnasında okula bildirin. Okul bu nedenle çocuğunuzu reddedemez. Çocuğun kaydı yapıldıktan sonra okulun, çocuğunuzun hangi desteğe ihtiyacı olduğunu... ve bunu kendisinin sağlayıp sağlayamayacağını araştırması için 6 ila 10 haftası vardır. Eğer yapamazsa okulun bunu yapabilecek başka bir okul bulmanıza yardımcı olması gerekir. Bunu tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Çocuğunuz zaten okulda kayıtlı ve ekstra yardım veya desteğe mi ihtiyacı var... bunu sağlamak okulun görevidir. Okul bunun için bir plan yapabilir. Buna "Ontwikkelingsperspectief" denir. Ekran yazısı: Ontwikkelingsperspectief Lisa: Bu gelişim planı iki unsurdan oluşur: Sıradaki rota ve pratik kısım. Ekran yazısı: Ontwikkelingsperspectief > Sıradaki rota > Pratik kısım Lisa: Sıradaki rota, çocuğunuzun okulu bitirdikten sonra neler yapabileceği tanımlanır. Pratik kısımda ise çocuğunuzun alacağı yardım tanımlanır. Siz ve okulunuz bu konuda hemfikir olmalısınız. "Onay hakkınız" bulunmaktadır. Ekran yazısı: Onay hakkı Lisa: Okul size Ontwikkelingsperspectief içeriğini göstermek zorundadır. Okul çocuğunuza yardım edemiyorsa kendini "bu konuda ehliyetsiz" olarak tanımlar. Ekran yazısı: Bu konuda ehliyetsiz Lisa: Ancak o anda bile okul, yasal yükümlülüğe sahiptir. Yine de okul, çocuğunuzun ihtiyaçlarına uygun bir okul bulmanıza yardımcı olmak zorundadır. Bu okul, Speciaal Onderwijs veya Speciaal Basisonderwijs için bir okul olabilir. Ekran yazısı: Speciaal basisonderwijs > Hafif öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için > Sınıflar daha küçük > Daha fazla destek > Çocuklar normal bir ilkokul eğitimi alırlar Lisa: Speciaal Basisonderwijs, konsantrasyon sorunları gibi... hafif öğrenme güçlüğü çeken çocuklar içindir. Sınıflar daha küçüktür ve daha fazla destek sağlanır. Öğrenciler normal bir ilkokul eğitimi alırlar. Ekran yazısı: Speciaal onderwijs > Daha ciddi öğrenme sorunları > Davranış sorunları > İşitme, görme veya konuşma sorunu olan çocuklar için Lisa: Speciaal Onderwijs, daha ciddi öğrenim veya davranış sorunları olan... ve fiziksel engelli çocuklar içindir. Hem Speciaal Onderwijs hem de Speciaal Basisonderwijs için... "Toelaatbaarheidsverklaring" adlı bir sertifika gerekir. Ekran yazısı: Toelaatbaarheidsverklaring Lisa: Bunun için okul Samenwerkingsverband başvurusu yapar. Ekran yazısı: Samenwerkingsverband Lisa: Bu ise, bölgenizde özel eğitim sağlayan okulların ortaklığıdır. Bu beyan olmadan hiçbir okul çocuğunuzu kaydedemez. Ortaklığın bu konudaki kararına katılmıyorsanız buna itiraz edebilirsiniz. Onderwijsgeschillen.nl adlı web sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ekran yazısı: www.onderwijsgeschillen.nl Lisa: Çocuğunuzun normalden özel eğitime ya da özelden normal eğitime geçişini daima okul ile görüşün. Çocuğunuzun neden okul değiştirmesi gerektiğini düşünüyor veya bunu neden istiyorsunuz? Çocuğunuza yardımcı olacak her şey denendi mi? İkiniz de bu adımda hemfikir misiniz? Her iki taraf da anlaşabilirse bu durum çok rahatlatıcı olur. Umarım verdiğim bilgileri faydalı bulmuşsunuzdur. Ekran yazısı: Daha fazla bilgi için: > Çocuğunuzun okulu > Bölgenizdeki Özel Eğitim için ebeveyn ve gençlik destek merkezi > www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs Lisa: Özel eğitim hakkında daha fazla bilgi almak için çocuğunuzun okuluna... bölgenizdeki Özel Eğitim destek merkezine veya Rijksoverheid.nl... resmi web sitesine başvurun. Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı Hollanda hükûmeti prodüksiyonu Bir slayt görünür: Hollanda hükûmeti, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı logosu Yazı: Hollanda hükûmeti prodüksiyonu *Arka planda müzik çalınır*

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders (Arabisch)

*يتم تشغيل موسيقى في الخلفية* ليزا تظهر في الفيديو. ليزا: مرحبًا أنا ليزا. تتلقى ابنتي تعليم مناسب. نص على الشاشة: ليزا تعليم مُخصص ليزا: كوالد(ة) لطفل يتلقى تعليم مناسب، سيتعين عليك التعامل مع الكثير من الأمور. العديد من النصوص تظهر في الخلفية خلف ليزا. ليزا: سأحاول شرح بعضها في هذا الفيديو. أعلم أنه سيكون هناك الكثير من المعلومات الصعبة في كثير من الأحيان. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات بعد مشاهدة هذا الفيديو، فتقدم إلى مدرسة طفلك... أو إلى أحد مراكز دعم الوالدين والشباب للحصول على التعليم المناسب لطفلك في منطقتك. نص على الشاشة: مزيد من المعلومات > في مدرسة طفلك > مركز دعم الآباء والأمهات والشباب للتعليم المخصص في منطقتك > www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs ليزا: التعليم المناسب معلومات للآباء والأمهات نص على الشاشة: تعليم مخصص معلومات للآباء والأمهات ليزا: كل طفل له الحق في الالتحاق بالتعليم، وكذلك يحق لطفلك أيضًا. نص على الشاشة: هل طفلك > يعاني من عسر القراءة > لديه مشكلة في التركيز > لديه ضعف في البصر أو الكلام أو السمع > موهوب فكريا > شيء آخر؟ ليزا: هل طفلك يعاني من عسر القراءة أو يعاني من صعوبة في التركيز؟ هل طفلك من ضعاف البصر أو الكلام أو السمع؟ أو أنه موهوب فكريًا؟ مهما كان الوضع، يحق لطفلك أيضًا الحصول على تعليم يناسبه. ويُشار إلى هذا التعليم باسم "التعليم المناسب". نص على الشاشة: تعليم مُخصص ليزا: يجب أن تقدم المدارس التعليم المناسب. وهو ما يُسمَّى بـ "واجب الرعاية". نص على الشاشة: واجب الرعاية ليزا: يبدأ واجب الرعاية هذا منذ اللحظة التي تُسجل فيها طفلك في المدرسة. ومن المحتمل أن يكون ذلك قبل عدة أسابيع من أول يوم دراسي لطفلك. عندما تسجل طفلك في المدرسة، سوف يتم طرح الكثير من الأسئلة عليك. تستخدم المدرسة إجاباتك لضمان وضع طفلك في المكان الصحيح... وسيتلقى الدعم الذي يحتاجه. يمكن أن تطلب منك المدرسة الإذن للحصول على معلومات من مكان آخر. لست ملزمًا بالإجابة على كل سؤال أو إعطاء الإذن. فكر فيما تريد. يمكنك أن تطلب من المدرسة تقديم المزيد من الشرح لك. إذا كنت تعتقد أن طفلك بحاجة إلى مساعدة إضافية، فأخبر المدرسة بذلك عند تسجيله. لا يمكن للمدرسة أن ترفض طفلك بسبب ذلك. بعد تسجيل طفلك، يكون أمام المدرسة 6 إلى 10 أسابيع... للبحث في نوع الدعم الذي يحتاجه طفلك، وما إذا كان بإمكانها توفيره له. إذا لم تستطع توفير هذا الدعم، فيجب عليها مساعدتك في العثور على مدرسة أخرى قادرة على توفيره. لست بحاجة إلى القيام بذلك بمفردك. إذا كان طفلك موجود بالفعل في المدرسة ويحتاج إلى مساعدة أو دعم إضافي... فمن واجب المدرسة توفير ذلك له. وقد تضع المدرسة خطة لذلك. وهو ما يُسمَّى بـ."Ontwikkelingsperspectief"   نص على الشاشة: Ontwikkelingsperspectief ليزا: تتكون خطة التطوير هذه من عنصرين: ملف المتابعة والجزء العملي. نص على الشاشة: Ontwikkelingsperspectief > متابعة الملف الشخصي >  الجزء العملي ليزا: يصف ملف المتابعة ما يمكن لطفلك القيام به بعد الانتهاء من المدرسة. يصف الجزء العملي المساعدة التي سيتلقاها طفلك. يجب أن تتفق أنت والمدرسة على ذلك. ولديك "حق الموافقة" على ذلك. نص على الشاشة: حق الموافقة ليزا: يجب على المدرسة أن تُظهر لك محتوى Ontwikkelingsperspectief الخاص بهم. إذا كانت المدرسة غير قادرة على مساعدة طفلك، فإنها تعلن نفسها "غير قادرة على التصرف". نص على الشاشة: غير قادرة على التصرف ليزا: ولكن حتى ذلك الحين، تحتفظ المدرسة بمهمة القيام بواجب الرعاية. ولا يزال يتعين عليها مساعدتك في العثور على مدرسة مناسبة لاحتياجات طفلك. قد تكون هذه مدرسة إما مدرسة Speciaal Onderwijs أو Speciaal Basisonderwijs. نص على الشاشة: Speciaal Basisonderwijs > للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم الخفيفة > فصول الأطفال الصغار > الدعم الإضافي > يتعلم الأطفال نفس الأشياء التي يتعلمونها في المدرسة الابتدائية العادية ليزا:  Speciaal Basisonderwijsمُخصَّص للأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خفيفة... مثل مشكلات التركيز. وتكون الفصول أقرب إلى الصغر وتوفر دعمًا إضافيًا. يتعلم التلاميذ نفس الأشياء التي يتعلمونها في المدرسة الابتدائية العادية. نص على الشاشة: Speciaal Onderwijs > للأطفال الذين يعانون من مشكلات تعلم أكثر حدة > المشكلات السلوكية > للأطفال الذين يعانون من صعوبة في السمع أو الرؤية أو التحدث ليزا:  Speciaal Onderwijsمُخصَّص للأطفال الذين يعانون من مشكلات تعليمية أو سلوكية أكثر حدة... والأطفال الذين يُعانون من إعاقة جسدية كل منSpeciaal Onderwijs و Speciaal Basisonderwijs... يتطلب ما يُسمَّى بـ  ."Toelaatbaarheidsverklaring" نص على الشاشة: Toelaatbaarheidsverklaring ليزا: لذلك، تشترك المدرسة في .Samenwerkingsverband نص على الشاشة: Samenwerkingsverband ليزا: هذه الشراكة بين المدارس توفر التعليم المناسب في منطقتك. وبدون هذا البيان لا يمكن للمدرسة تسجيل طفلك. يمكنك الاعتراض على قرار الشراكة بشأن ذلك إذا كنت لا توافق عليه. يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني  .Onderwijsgeschillen.nl نص على الشاشة: www.onderwijsgeschillen.nl ليزا: ناقش دائمًا مسألة نقل طفلك إلى التعليم الخاص أو منه مع المدرسة. لماذا تشعر أن طفلك بحاجة إلى تغيير المدرسة، أو لماذا تريد أنت ذلك؟ هل تمت تجربة كل شيء لمساعدة طفلك؟ هل كلاكما موافق على هذه الخطوة؟ إذا كان الطرفان مُتفقان على ذلك، فهذا مطمئن للغاية. آمل أن تكون قد استفدت من معلوماتي. نص على الشاشة: مزيد من المعلومات > في مدرسة طفلك > مركز دعم الآباء والامهات والشباب للتعليم المخصص في منطقتك > www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs ليزا: لمزيد من المعلومات حول التعليم المناسب، تقدم إلى مدرسة طفلك... مركز دعم للتعليم المناسب في منطقتك... أو الموقع الإلكتروني الحكومي.Rijksoverheid.nl وزارة التربية والتعليم والثقافة والعلوم إنتاج الحكومة الهولندية تظهر شريحة بها: شعار الحكومة الهولندية: وزارة التربية والتعليم والثقافة والعلوم النص: إنتاج حكومي هولندي   * يتم تشغيل موسيقى في الخلفية*

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders (Pools)

*W tle gra muzyka* Pojawia się Lisa. Lisa: Cześć, jestem Lisa. Moja córka korzysta z edukacji dostosowanej do ucznia. Tekst wyświetlany na ekranie: Lisa Edukacja dostosowana do ucznia Lisa: Rodzic dziecka ze specjalnymi potrzebami Edukacyjnymi staje przed licznymi wyzwaniami. W tle za Lisą pojawia się tekst. Lisa: W tym filmie spróbuję objaśnić niektóre z nich. Mam świadomość, że tak duża ilość informacji bywa trudna do przyswojenia. Jeśli ten film nie zawiera wszystkich potrzebnych informacji... skontaktuj się ze szkołą swojego dziecka... lub regionalnym ośrodkiem do spraw edukacji dostosowanej do ucznia. Tekst wyświetlany na ekranie: Więcej informacji uzyskasz: > w szkole swojego dziecka > w regionalnym centrum do spraw edukacji dostosowanej do ucznia > na stronie www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs Lisa: Edukacja dostosowana do ucznia. Informacje dla rodziców. Tekst wyświetlany na ekranie: Edukacja dostosowana do ucznia Informacje dla rodziców Lisa: Każde dziecko ma prawo do edukacji, Twoje także. Tekst wyświetlany na ekranie: Czy Twoje dziecko ma: > dysleksję > kłopoty z koncentracją > problem ze wzrokiem, mową lub słuchem > szczególne zdolności intelektualne > lub coś innego? Lisa: Czy Twoje dziecko ma dysleksję albo kłopoty z koncentracją? Czy ma problem ze wzrokiem, mową lub słuchem? A może jest szczególnie uzdolnione intelektualnie? Bez względu na sytuację... twoje dziecko ma prawo korzystać z edukacji odpowiadającej jego potrzebom. Innymi słowy, z edukacji dostosowanej do ucznia. Tekst wyświetlany na ekranie: Edukacja dopasowana do ucznia Lisa: Szkoły muszą zapewniać tego typu edukację. Na tym polega ich „obowiązek opieki”. Tekst wyświetlany na ekranie: Obowiązek opieki Lisa: Szkoła przejmuje go na siebie od momentu rejestracji dziecka w danej placówce, czyli nawet na kilka tygodni przed pierwszym dniem nauki. Zapisując dziecko do szkoły, usłyszysz wiele pytań. Twoje odpowiedzi pozwolą szkole zapewnić przydział dziecka do odpowiedniej grupy... oraz potrzebną mu pomoc. Szkoła może poprosić o pozwolenie na uzyskanie informacji z innych źródeł. Nie masz obowiązku odpowiadać na każde pytanie ani udzielić pozwolenia. Zastanów się, czego potrzebujesz. Możesz poprosić szkołę o szersze objaśnienia. Jeżeli sądzisz, że dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy, zgłoś to podczas rejestracji. Szkoła nie ma prawa odrzucić Twojego dziecka z takiego powodu. Po zapisaniu dziecka szkoła ma od sześciu do dziesięciu tygodni... na zbadanie, jakiego rodzaju wsparcia wymaga dziecko i czy szkoła jest w stanie je zapewnić. Jeśli nie, szkoła musi pomóc w znalezieniu innej placówki, dostosowanej do potrzeb. Rodzic nie jest zdany sam na siebie. Czy Twoje dziecko chodzi już do szkoły i potrzebuje dodatkowej pomocy lub wsparcia? To również należy do obowiązków szkoły. Może ona sporządzić plan... określany jako „Ontwikkelingsperspectief”. Tekst wyświetlany na ekranie: Ontwikkelingsperspectief Lisa: Na ten plan rozwoju składają się dwa elementy: profil absolwenta i część praktyczna. Tekst wyświetlany na ekranie: Ontwikkelingsperspectief > Profil absolwenta > Część praktyczna Lisa: Profil absolwenta mówi o tym, co może robić dziecko po ukończeniu szkoły. W części praktycznej opisuje się, jaką pomoc otrzyma dziecko. Rodzic i szkoła muszą uzgodnić ten plan. Jako rodzic, masz „prawo do wyrażenia zgody”. Tekst wyświetlany na ekranie: Prawo do wyrażenia zgody Lisa: Szkoła musi przedstawić Ci treść Ontwikkelingsperspectief. Jeżeli szkoła nie może pomóc Twojemu dziecku, oświadcza, że jest „niezdolna do działania”. Tekst wyświetlany na ekranie: Niezdolność do działania Lisa: Jednak nawet wtedy ciąży na niej obowiązek opieki. Szkoła musi pomóc Ci znaleźć placówkę dostosowaną do potrzeb dziecka. Placówką taką może być szkoła oferująca Speciaal Onderwijs lub Speciaal Basisonderwijs. Tekst wyświetlany na ekranie: Speciaal Basisonderwijs > Dla dzieci o lekkich problemach z nauką > Mniejsze klasy > Dodatkowa pomoc > Dzieci uczą się tego samego, co w zwykłej szkole podstawowej Lisa: Speciaal Basisonderwijs to edukacja dla dzieci o lekkich problemach z nauką... na przykład mających trudności z koncentracją. Klasy są mniejsze, a uczniowie otrzymują dodatkową pomoc. Dzieci uczą się tego samego, co w zwykłej szkole podstawowej. Tekst wyświetlany na ekranie: Speciaal Onderwijs > Dla dzieci z poważnymi problemami z nauką lub zachowaniem > Dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową > Dla dzieci z problemem ze słuchem, wzrokiem lub mową Lisa: Speciaal Onderwijs to kształcenie dzieci z poważnymi problemami z nauką lub zachowaniem... a także dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Zarówno Speciaal Onderwijs jak i Speciaal Basisonderwijs... wymagają zaświadczenia o nazwie „Toelaatbaarheidsverklaring”. Tekst wyświetlany na ekranie: Toelaatbaarheidsverklaring Lisa: W tym celu szkoła składa wniosek w Samenwerkingsverband... Tekst wyświetlany na ekranie: Samenwerkingsverband Lisa: czyli regionalnym związku szkół zapewniających edukację dostosowaną do ucznia. Bez tego zaświadczenia zapisanie dziecka do szkoły jest niemożliwe. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją związku, przysługuje Ci odwołanie od niej. Więcej informacji znajdziesz na stronie Onderwijsgeschillen.nl. Tekst wyświetlany na ekranie: www.onderwijsgeschillen.nl Lisa: Zawsze należy omówić ze szkołą podjęcie lub rezygnację z edukacji dostosowanej do ucznia. Dlaczego sądzisz, że dziecko powinno zmienić szkołę, lub dlaczego tego chcesz? Czy podjęto wszystkie próby pomocy dziecku? Czy Ty i szkoła zgadzacie się w tej kwestii? Zgodne działanie obu stron będzie bardzo budujące. Mam nadzieję, że podane przeze mnie informacje okazały się pomocne. Tekst wyświetlany na ekranie: Więcej informacji uzyskasz: > w szkole swojego dziecka > w regionalnym centrum do spraw edukacji dostosowanej do ucznia > na stronie www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs Lisa: Aby dowiedzieć się więcej o edukacji dostosowanej do ucznia, zwróć się do szkoły swojego dziecka... do regionalnego centrum do spraw edukacji dostosowanej do ucznia... lub wejdź na rządową stronę Rijksoverheid.nl. Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki Produkcja rządu niderlandzkiego Pojawia się slajd z: Logo rządu niderlandzkiego: Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki Tekstem: Produkcja rządu niderlandzkiego   *W tle gra muzyka*

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders (Perzisch)

*موسیقی در حال پخش در پس‌زمینه* لیزا ظاهر می‌شود. :Lisa سلام، من لیزا هستم. دخترم به مدرسه استثنایی می‌رود. متن روی صفحه‌نمایش: لیزا آموزش استثنایی :Lisa به‌عنوان والد یک دانش‌آموز استثنایی، با مسائل زیادی روبرو هستید. نمایش متن‌های مختلف پشت سر لیزا در پس‌زمینه ویدیو. :Lisa سعی می‌کنم برخی را در این ویدیو توضیح دهم. می‌دانم که اطلاعاتِ زیاد و اغلب پیچیده‌ای است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر پس از این ویدیو، از مدرسه فرزندتان راهنمایی بخواهید... یا به یک مرکز پشتیبانی والدین و کودکان مخصوص آموزش استثنایی در منطقه‌تان مراجعه کنید. متن روی صفحه‌نمایش: اطلاعات بیشتر <  در مدرسه فرزندتان > مرکز پشتیبانی والدین و کودکان برای آموزش استثنایی در منطقه‌تان >    www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs :Lisa اطلاعات آموزش استثنایی برای والدین متن روی صفحه‌نمایش: اطلاعات آموزش استثنایی برای والدین :Lisa همه کودکان حق تحصیل دارند، کودک شما هم همین‌طور! متن روی صفحه‌نمایش: آیا فرزندتان دچار < خوانش‌پریشی > مشکل تمرکز > نقص بینایی، گفتاری یا شنیداری است؟ > تیزهوش است؟ > وضعیت دیگری دارد؟ :Lisa آیا فرزندتان دچار خوانش‌پریشی است یا مشکل تمرکز دارد؟ آیا نقص بینایی، گفتاری یا شنوایی دارد؟ یا تیزهوش است؟ وضعیت هر چه که هست، فرزند شما نیز حق دریافت آموزش متناسب با شرایط خود را دارد. به این «آموزش استثنایی» می‌گویند. متن روی صفحه‌نمایش: آموزش استثنایی :Lisa مدرسه‌ها باید آموزش استثنایی ارائه دهند. این جزو «وظایف مراقبتی» آن‌هاست. متن روی صفحه‌نمایش: وظیفه مراقبت :Lisa این وظیفه مراقبتی از لحظه ثبت‌نام فرزندتان در مدرسه آغاز می‌شود. یعنی می‌تواند چند هفته قبل از روز اول شروع مدرسه باشد. هنگام ثبت‌نام در مدرسه، سؤالات زیادی از شما پرسیده می‌شود. مدرسه با استفاده از پاسخ‌های شما، از تعیین سطح فرزندتان اطمینان حاصل می‌کند... و پشتیبانی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنید. مدرسه می‌تواند از شما اجازه بگیرد که اطلاعات را از جای دیگری دریافت کند. ملزم نیستید که به همه سؤالات پاسخ دهید یا این اجازه را بدهید. فکر کنید که چه می‌خواهید. می‌توانید از مدرسه بخواهید که توضیحات بیشتری ارائه دهد. اگر فکر می‌کنید فرزندتان نیاز به کمک بیشتری دارد، این را هنگام ثبت‌نام به مدرسه اطلاع دهید. مدرسه نمی‌تواند به این دلیل، فرزند شما را رد کند. پس از ثبت‌نام کودک، مدرسه ۶ تا ۱۰ هفته وقت دارد... تا تحقیق کند فرزندتان به چه حمایتی نیاز دارد، و اینکه مدرسه چگونه می‌تواند آن را ارائه دهد. اگر مدرسه قادر به انجام این کار نیست، باید کمک کند که چنین مدرسه‌‌ای را پیدا کنید. نباید این کار را به‌تنهایی انجام دهید. اگر فرزندتان محصل است و به کمک یا پشتیبانی بیشتری نیاز دارد... مدرسه موظف به ارائه آن است. ممکن است برنامه‌ای برای این تنظیم کند. به این برنامه  "Ontwikkelingsperspectief"می‌گویند. متن روی صفحه‌نمایش: Ontwikkelingsperspectief :Lisa این برنامه پیشرفت، دو جزء دارد: پروفایل پیگیری و بخش عملی. متن روی صفحه‌نمایش: Ontwikkelingsperspectief > پروفایل پیگیری > بخش عملی :Lisa پروفایل پیگیری نشان می‌دهد بعد از اتمام مدرسه، فرزندان قادر به انجام چه کارهایی خواهند بود. بخش عملی نشان می‌دهد که فرزندتان چه کمکی دریافت خواهد کرد. شما و مدرسه باید بر سر این موضوع توافق کنید. شما از «حق رضایت» برخوردار هستید. متن روی صفحه‌نمایش: حق رضایت :Lisa مدرسه باید محتوای  Ontwikkelingsperspectiefخود را به شما نشان دهد. اگر مدرسه نتواند به فرزندتان کمک کند، خود را «ناتوان در اقدام» اعلام می‌کند. متن روی صفحه‌نمایش: ناتوان در اقدام :Lisa اما حتی در آن صورت، مدرسه همچنان وظیفه مراقبت دارد. همچنین باید کمک کند که مدرسه‌ای مناسب نیازهای فرزندتان پیدا کنید. این ممکن است مدرسه‌ای برایSpeciaal Onderwijs یا Speciaal Basisonderwijs باشد. متن روی صفحه‌نمایش: Speciaal Basisonderwijs > برای کودکان با مشکلات یادگیری خفیف > تعداد دانش‌آموزان کمتر در کلاس > پشتیبانی بیشتر > کودکان همان چیزهای دبستان معمولی را یاد می‌گیرند :Lisa Speciaal Basisonderwijs برای کودکان با مشکلات یادگیری خفیف است... مانند مشکلات تمرکز. تعداد دانش‌آموزان در کلاس معمولاً کمتر و پشتیبانی ارائه‌شده بیشتر است. دانش‌آموزان همان چیزهای دبستان معمولی را یاد می‌گیرند. متن روی صفحه‌نمایش: Speciaal Onderwijs > برای کودکان با مشکلات یادگیری شدید > مشکلات رفتاری > مشکلات شنیداری، بینایی و گفتاری :Lisa  Speciaal Onderwijsبرای کودکان با مشکلات یادگیری شدید یا مشکلات رفتاری... و کودکانی است که ناتوانی جسمی دارند. هم Speciaal Onderwijs و هم ...Speciaal Basisonderwijs نیازمند Toelaatbaarheidsverklaringهستند. متن روی صفحه‌نمایش: Toelaatbaarheidsverklaring :Lisa برای این، مدرسه به  Samenwerkingsverbandدرخواست می‌دهد. متن روی صفحه‌نمایش: Samenwerkingsverband :Lisa این مشارکت بین مدارس است که آموزش استثنایی را در منطقه‌تان ارائه می‌دهد. بدون این اظهاریه، مدرسه نمی‌تواند فرزندتان را ثبت‌نام کند. در صورت عدم موافقت با تصمیم این مشارکت، می‌توانید با آن مخالفت کنید. اطلاعات بیشتر در وب‌سایت  Onderwijsgeschillen.nlدر دسترس است. متن روی صفحه‌نمایش: www.onderwijsgeschillen.nl :Lisa همیشه درباره حمل‌ونقل فرزندتان به مدرسه استثنایی با مدرسه صحبت کنید. چرا حس می‌کنید فرزندتان باید مدرسه‌اش را عوض کند یا چرا خواهان این کار هستید؟ همه گزینه‌ها را برای فرزندتان امتحان کرده‌اید؟ آیا هر دو درباره این اقدام توافق دارید؟ اگر هر دو موافق باشید، این خیلی اطمینان‌بخش است. امیدوارم اطلاعات من مفید بوده باشد. متن روی صفحه‌نمایش: اطلاعات بیشتر > در مدرسه فرزندتان > مرکز پشتیبانی والدین و کودکان برای آموزش استثنایی در منطقه‌تان > www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs :Lisa اطلاعات بیشتر درباره آموزش استثنایی را از مدرسه فرزندتان... یا یک مرکز آموزش استثنایی در منطقه‌تان... یا وب‌سایت دولتی Rijksoverheid.nl دریافت کنید. وزارت آموزش، فرهنگ و علم محصول دولت هلند اسلایدی ظاهر می‌شود حاوی: لوگوی دولت هلند: وزارت آموزش، فرهنگ و علم متن: محصول دولت هلند   *پخش موسیقی در پس‌زمینه*

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders (Tigrinya)

*ኣብ ድሕሪት ሙዚቃ ይጻወት* ሊዛ ቀሪባ። Lisa: ሰላም ሊዛ እበሃል። ጓለይ ግቡእ ትምህርቲ ትረክብ። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፤ ሊዛ ግቡእ ትምህርቲ Lisa: ከም ወላዲት ግቡእ ትምህርቲ እትረክብ ቆልዓ፣ ምስ ብዙሕ ነገር ክትገጥም ክትግደድ ትኽእል። ኣብ ድሕሪት ብድሕሪ ሊዛ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ይረኣዩ። Lisa: ገለ ካብኡ ኣብዛ ቪድዮ ክገልጾ ክፍትን እየ። ብዙሕ ከም ዝኸውን ይፈልጥ እየ መብዛሕትኡ ግዜ ኣጸጋሚ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ። ድሕሪ ምርኣይ እዛ ቪድዮ ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኹም ናብ ቤት ትምህርቲ ውላድኩም... ወይ ኣብ ዞባኹም ንዝርከብ ማእከል ደገፍ ወለድን መንእሰያትን ፍሉይ ትምህርቲ ኣመልክቱ። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ ተወሳኺ ሓበሬታ > ኣብ ቤት ትምህርቲ ውላድኩም > ማእከል ደገፍ ወለድን መንእሰያትን ኣብ ዞባኹም ንዝርከብ ግቡእ ትምህርቲ > www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs Lisa: ግቡእ ትምህርቲ ንወለዲ ዝኸውን ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ ግቡእ ትምህርቲ ንወለዲ ዝኸውን ሓበሬታ Lisa: ኩሉ ቆልዓ ናይ ትምህርቲ መሰል ኣለዎ፣ ናትኩም እውን ከምኡ። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ ውላድኩም እዞም ዝስዕቡ ኣለዎ ድዩ፡ > ዲስለክሲክ > ጸገም ምትኳር > ናይ ምርኣይ፣ ምዝራብ ወይ ምስማዕ ጸገም > ናይ ኣእምሮ ውህብቶ > ካልእ? Lisa: ውላድኩም ዲስለክሲክ ኣለዎ ድዩ ወይስ ንምትኳር ይሽገር ድዩ? ናይ ምርኣይ፣ ምዝራብ ወይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎ ድዩ? ወይስ ናይ ኣእምሮ ውህብቶ ዘለዎ ድዩ? እቲ ዅነታት ዝዀነ ይኹን ብዘየገድስ፣ ውላድኩም እውን ንዓኣቶም ዝምጥን ትምህርቲ ክረኽቡ መሰል ኣለዎም። እዚ እዩ ከኣ 'ግቡእ ትምህርቲ' ተባሂሉ ዝጽዋዕ። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ ግቡእ ትምህርቲ Lisa: ኣብያተ ትምህርቲ ግቡእ ትምህርቲ ክህባ ኣለወን። ናቶም 'ሓልዮት ግዴታ' ዝበሃል እዩ። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ ናይ ሓልዮት ግዴታ Lisa: እዚ ናይ ሓልዮት ግዴታ ካብታ ንውላድኩም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዘመዝገብኩምሉ ህሞት እዩ ዝጅምር። እዚ ቅድሚ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ትምህርቲ ውላድኩም ሓያሎ ሰሙናት ኣቐዲሙ ክኸውን ይኽእል እዩ። ውላድኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ ክተመዝግቡ ከለኹም፣ ብዙሕ ሕቶታት ክትሕተቱ ኢኹም። እቲ ቤት ትምህርቲ መልስታትኩም ተጠቒሙ ውላድኩም ብግቡእ ከም ዝቕመጥ የረጋግጽ... ከምኡ’ውን ዘድልዮ ደገፍ ክረክብ እዩ። እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልእ ቦታ ሓበሬታ ንምርካብ ፍቓድ ክሓተኩም ይኽእል እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ ክትምልሱ ወይ ፍቓድ ንምሃብ ግዴታ የብልኩምን። እንታይ ከም እትደልዩ ሕሰቡ። እቲ ቤት ትምህርቲ ዝያዳ መብርሂ ንኽህብ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ውላድኩም ተወሳኺ ሓገዝ የድልዮ እዩ ኢልኩም እንድሕር ደኣ ሓሲብኩም፣ ምስ ኣመዝገብኩሞ ነቲ ቤት ትምህርቲ ኣፍልጡዎ። እቲ ቤት ትምህርቲ ብሰንኪ እዚ ንውላድኩም ክኣቢ ኣይክእልን እዩ። እቲ ቆልዓ ምስ ተመዝገበ እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ 6 ክሳብ 10 ሰሙን ወሲዱ... ውላድኩም እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዘድልዮ ንምምርማር፣ ከምኡ’ውን ባዕሉ ክህቦ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ንምምርማር። እንተዘይክኢሉ እቲ ቤት ትምህርቲ ካልእ ክህቦ ዝኽእል ቤት ትምህርቲ ንምርካብ ክሕግዘኩም ኣለዎ። እዚ በይንኹም ክትገብሩዎ ኣየድልየኩምን እዩ። ውላድኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ዘሎ ከምኡ ውን ተወሳኺ ሓገዝ ወይ ደገፍ የድልዮ ድዩ... እቲ ቤት ትምህርቲ ነዚ ናይ ምሃብ ግዴታ ኣለዎ። ነዚ ዝኸውን ውጥን ክሕንጽጽ ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ 'Ontwikkelingsperspectief' ይበሃል። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ Ontwikkelingsperspectief Lisa: እዚ ትልሚ ዕብየት ክልተ ባእታታት ኣለዎ፡ እቲ ናይ ምክትታል ፕሮፋይልን እቲ ግብራዊ ክፋልን። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ Ontwikkelingsperspectief > ናይ ምክትታል ፕሮፋይል > ግብራዊ ክፋል Lisa: እቲ ናይ ምክትታል ፕሮፋይል ውላድኩም ነዚ ትምህርቲ ምስ ወድአ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ይገልጽ። እቲ ግብራዊ ክፋል ውላድኩም ዝረኽቦ ሓገዝ ይገልጽ። ንስኹምን ቤት ትምህርትን ኣብዚ ክትሰማምዑ ኣለኩም። 'ፍቓድ ናይ ምሃብ' መሰል ኣለኩም። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ ፍቓድ ናይ ምሃብ መሰል Lisa: እቲ ቤት ትምህርቲ ትሕዝቶ Ontwikkelingsperspectief ከርእየኩም ኣለዎ። እቲ ቤት ትምህርቲ ንውላድኩም ክሕግዞ እንተዘይክኢሉ ንነብሱ ‘ክሰርሕ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ’ ይእውጅ። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ ክሰርሕ ዓቕሚ ዘይብሉ Lisa: ሽዑ እውን እንተኾነ ግን፣ እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ክንክን ግቡኡ ይዕቅብ። ሕጂ ውን ምስ ድሌታት ውላድኩም ዝሰማማዕ ቤት ትምህርቲ ንምርካብ ክሕግዘኩም ኣለዎ። እዚ Speciaal Onderwijs ወይ Speciaal Basisonderwijs ቤት ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ Speciaal Basisonderwijs > ቐሊል ናይ ትምህርቲ ጸገም ንዘለዎም ህጻናት > ኣናእሽቱ ክፍልታት > ተወሳኺ ድጋፍ > ተማሃሮ ከምቲ ኣብ ስሩዕ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዝግበር ተመሳሳሊ ነገራት ይመሃሩ Lisa: Speciaal Basisonderwijs ንቐሊል ናይ ትምህርቲ ጸገም ንዘለዎም ህጻናት ዝኸውን እዩ... ከም ናይ ምትኳር ጉዳያት ዝኣመሰሉ። ክፍልታት ንእሽቶ ክኸውንን ተወሳኺ ደገፍ ይወሃብን እዩ። ተማሃሮ እውን ከምቲ ኣብ ስሩዕ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዝግበር ተመሳሳሊ ነገራት ይመሃሩ። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ Speciaal Onderwijs > ከቢድ ናይ ትምህርቲ ጸገማት ንዘለዎም ህጻናት > ናይ ባህሪ ጸገማት > ምስማዕ፣ ምርኣይ ወይ ምዝራብ ንዝሽገሩ ህጻናት Lisa: Speciaal Onderwijs ንከቢድ ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ ባህሪ ጸገማት ንዘለዎም ህጻናት ዝኾን እዩ... ከምኡ’ውን ዝኾነ ኣካላዊ ስንክልና ዘለዎም ህጻናት። ክልቲኦም Speciaal Onderwijsን Speciaal Basisonderwijsን... 'Toelaatbaarheidsverklaring' ዝበሃል ይጠልቡ። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ Toelaatbaarheidsverklaring Lisa: ነዚ ድማ እቲ ቤት ትምህርቲ ናብ Samenwerkingsverband የመልክት።     ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ Samenwerkingsverband Lisa: እዚ ሽርክነት ናይተን ኣብ ዞባኹም ግቡእ ትምህርቲ ዝህባ ኣብያተ ትምህርቲ እዩ። ብዘይካ እዚ መግለጺ እዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ንውላድኩም ክምዝግቦ ኣይክእልን እዩ። ነቲ ናይ ሽርክነት ውሳነ እንተዘይተሰማሚዕኩም ኣብዚ ክትቃወምዎ ትኽእሉ ኢኹም። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ Onderwijsgeschillen.nl. ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ www.onderwijsgeschillen.nl Lisa: ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ምስግጋር ውላድኩም ናብ ወይ ካብ ፍሉይ ትምህርቲ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ተዛተዩ። ውላድኩም ቤት ትምህርቲ ክቕይር ከም ዘለዎ ስለምንታይ እዩ ዝስምዓኩም፣ ወይ ስለምንታይ እዚ ትደልዩ? ንውላድኩም ንምሕጋዝ ኩሉ ተፈቲኑ ድዩ? ኣብዚ ስጉምቲ ክልቴኹም ትሰማምዑ ዶ? ክልቲኦም ወገናት ክሰማምዑ እንተኽኢሎም፣ ብጣዕሚ ዘረጋግእ እዩ። ሓበሬታይ ሓጋዚ ኮይኑ ረኺብኩሞ ክትኮኑ ተስፋ እገብር። ኣብ ስክሪን ዝረአ ጽሑፍ፡ ተወሳኺ ሓበሬታ > ኣብ ቤት ትምህርቲ ውላድኩም > ማእከል ደገፍ ወለድን መንእሰያትን ኣብ ዞባኹም ንዝርከብ ግቡእ ትምህርቲ > www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs Lisa: ብዛዕባ ግቡእ ትምህርቲ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ቤት ትምህርቲ ውላድኩም ኣመልክቱ... ኣብ ዞባኹም ንዝርከብ ግቡእ ትምህርቲ ዝሕግዝ ማእከል... ወይ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ Rijksoverheid.nl ሚኒስትሪ ትምህርቲ፣ ባህልን ሳይንስን... ፍርያት መንግስቲ ሆላንድ ናይ ስላይድ ጽሑፍ ምስ ዝስዕብ ይመጽእ፡ ኣርማ መንግስቲ ሆላንድ፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ፣ ባህልን ሳይንስን ጽሑፍ፡ ፍርያት መንግስቲ ሆላንድ   *ኣብ ድሕሪት ሙዚቃ ይጻወት*