Factsheet - Nederland pakt belastingontwijking aan

Nederland is een land met een open economie. De buitenlandse markt is van groot belang voor Nederlandse bedrijven. Daarom is ons belastingstelsel ook internationaal georiënteerd. Ondernemers worden zo min mogelijk belemmerd om over de grens te ondernemen. En buitenlandse ondernemers worden gestimuleerd om in ons land te investeren.

Factsheet - Nederland pakt belastingontwijking aan

De keerzijde van ons belastingstelsel is dat Nederland onbedoeld aantrekkelijk werd voor structuren om belasting te ontwijken. Het kabinet vindt dit zeer onwenselijk. Dit factsheet beschrijft de maatregelen die het kabinet neemt om belastingontwijking aan te pakken. Tussen 2019 en 2024 zullen alle aangekondigde maatregelen in werking zijn getreden.