Aangewezen ontwikkelingslanden op grond van artikel 6 van het Besluit voorkomen dubbele belasting 2001

Mededeling over de als ontwikkelingsland aangewezen Mogendheden op grond van artikel 6 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 voor het jaar 2020.